Jak przebiegają nasze zajęcia?

Zapraszamy do zapoznania się z którkim filmem:

Wszystkie kursy w świecie Minecrafta mają podobną formułę spotkań i dzielą się na trzy bloki:

Pierwszy to praca offline, z podręcznikiem przez nas opracowanym. Wtedy wprowadzamy zagadnienie, które jest tematem spotkania. Wykonujemy zadania, które są operacyjnie zbliżone do tych, które będziemy zgłębiad siedząc przy komputerach.

Drugi blok zajęć to gra na indywidualnych mapach edukacyjnych. Są to mapy przez nas przygotowane tak, aby trafnie przedstawiały zagadnienia które poruszamy na zajęciach.

Trzecia część to zajęcia na serwerze, czyli gra wspólna. Tam dajemy uczestnikom zadania grupowe, aby kształcid współpracę oraz szacunek do innych graczy i ich pracy. Zawsze gramy na naszych serwerach, to oznacza że są one bezpieczne, przez nas administrowane (też podczas zajęd). Każda grupa ma swój oddzielny serwer, dzięki czemu mamy nad nim pełną kontrolę.

Zajęcia są zawsze prowadzone przez przynajmniej dwóch trenerów, a grupy nie przekraczają 10-12 uczestników. Dzięki niewielkim grupom, trenerzy są w stanie dobrze wytłumaczyd materiał i pomóc każdemu kto ma problem z jakimś zagadnieniem.

NASZE ZAJĘCIA:

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut.

Zajęcia trwają przez cały rok szkolny i odbywają się wg harmonogramu > TUTAJ
(zajęcia rozpoczynamy 25 września a kończymy 1 czerwca)
Zejęcia w Krakowie realizowane są na os.Złotej Jesieni 6/5

Roczny koszt zajęć to 1740zł (można rozbić na raty wg preliminarza) > TUTAJ

Aby dziecko mogło korzystać  z zajęć konieczne jest:
1.zapoznanie się z umową > TUTAJ
2.wypełnienie formularza zapisów > TUTAJ
3.wpłacenie opłaty startwej 200zł (któr jest częścią opłaty rocznej – wg preliminarza / informacje na temat opłaty startowej otrzymają Państwo mailowo, po zapisaniu dziecka i potwierdzeniu dostępności miejsca)

Jeżeli macie Państwo pytania/wątpliwości prosimy o telefon +48 570-217-790, chętnie odpowiemy na wszystkie :)