Dokumenty dla rodziców

Poniżej znajdują się dokumenty dla rodziców, którzy chcą zapisać dziecko na zajęcia.

Umowa
Zgoda na samodzielny powrót dziecka
Harmonogram zajęć

Zasady wystawiania faktur i innych dokumentów

Przypominamy, iż aby uzyskać fakturę lub inne zaświadczenie, konieczne jest opłacanie składek przelewem. Aby otrzymać dokument za określony okres, prosimy o przesłanie danych które mają się znaleźć na fakturze. Konieczne jest również załączenie pliku PDF z wpłatami składek (za okres którego ma dotyczyć faktura).

Przypominamy, że o faktury można ubiegać się tylko w aktualnym miesiącu, czyli faktury za styczeń wystawiamy tylko w styczniu, itd.

Mail z prośbą o fakturę należy wysłać na kontakt@a2020.pl W treści maila należy koniecznie podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę, do której jest zapisane.

Zasady rezygnacji z zajęć

Zgodnie z umową rezygnację należy złożyć przed końcem miesiąca kalendarzowego – tylko w takiej sytuacji, składki w kolejnym miesiącu nie będą już naliczane. Aby zrezygnować z zajęć należy:

  1. Pobrać dokument rezygnacyjny (przycisk poniżej).
  2. Wypełnić i podpisać dokument rezygnacyjny.
  3. Zrobić skan do pliku PDF i przesłać na adres: kontakt@a2020.pl

Tylko po przesłaniu pliku będziemy mogli wykreślić Państwa z listy uczestników.